Witaj! Cieszę się, że tutaj dotarłeś. Twoje bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne.

Właśnie dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument. Dzięki niemu poznasz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony: https://talentme.pl/. Zapoznaj się z nim i sprawdź, jak dbam o bezpieczeństwo Twoich danych i w jaki sposób zapewniam poprawne działanie strony internetowej, którą właśnie odwiedzasz.

NA SKRÓTY 

Twój czas jest dla mnie tak samo ważny, jak bezpieczeństwo. Jeśli Ci się spieszy w tym paragrafie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące Polityki Prywatności i Plików Cookies. Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i nie zapomnij w dogodnym czasie przeczytać całości dokumentu!

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja: Alicja Pawłowska – prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: Talent Me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Rzeźnicka 10/7, KRS 0000821860, NIP: 588-227-62-89 REGON: 220606880.

Udostępnianie danych osobowych w ramach strony www.talentme.pl jest całkowicie dobrowolne. Udostępnione przez Ciebie dane są przeze mnie chronione w sposób określony stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych.  Na podstawie rozporządzenia RODO przysługuje Tobie szereg praw, które warto byś poznał. Masz prawo do: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Informacje na temat przetwarzanych przeze mnie danych osobowych możesz uzyskać pisząc na adres: alicja@wiarygodnyrozwoj.pl.

Nurtuje Cię pytanie, po co gromadzę dane? Wszelkie dane, o które proszę w ramach niniejszej strony www są mi potrzebne do zapewnienia Tobie prawidłowego jej funkcjonowania oraz do realizacji Twoich zapytań i zleceń, czy też zamówień. Abyś nie przegapił żadnej ważnej informacji potrzebuję Twoich danych, by móc wysyłać Tobie wiadomości o nowościach na blogu, interesujących wydarzeniach i wartościowych produktach.

Wiarygodność to motto nie tylko tego serwisu www, ale również mojej całej działalności. Dlatego możesz być pewien, że nie będę udostępniała Twoich danych osobowych podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody! Przetwarzanie Twoich danych osobowych, dla prawidłowego działania serwisu i realizacji Twoich zamówień, powierzam wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (tj. firmie hostingowej, dostawcy usługi newslettera oraz firmie księgowej). Listę tych podmiotów znajdziesz w dalszej części dokumentu.

Kochasz detale? Przeczytaj poniższy dokument i poznaj Politykę Prywatności oraz Plików Cookies w najdrobniejszym szczególe!

DEFINICJE 

 1. Administrator – Alicja Pawłowska Ul. Rzeźnicka 10/7, 84-200 Wejherowo
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://talentme.pl/
 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony.

 1. INFORMACJE OGÓLNE / DANE OSOBOWE

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.talentme.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Alicja Pawłowska Ul. Rzeźnicka 10/7, 84-200 Wejherowo
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@talentme.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 7. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • hosting – LH.PL SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, KRS: 0000503852 NIP: 7831711517, REGON: 302693647 (więcej informacji w §3 Hosting)
  • newsletter – MailerLite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Litwie (UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Wilno, Litwa)
  • faktury – TS Finance Solutions Sp. z o.o., ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000438466, NIP: 957-10-66-882, REGON: 221777482.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: lh.pl
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: LH.PL SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu, UL. PAMIĄTKOWA 2/56, 61-512 POZNAŃ, KRS: 0000503852 NIP: 7831711517, REGON: 302693647
 3. Pod adresem www.lh.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  • stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  • stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  • stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  • stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  • powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Tobie prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. By skorzystać z przysługujących Tobie praw odnośnie do przetwarzania danych osobowych napisz na adres: alicja@wiarygodnyrozwoj.pl.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Dziękuję, że poświęciłeś swój czas na zapoznanie się z Polityką Prywatności i Plików Cookies.
Teraz już wiesz, że Twoje dane osobowe są bezpieczne. Odpręż się i korzystaj do woli z serwisu, który dla Ciebie przygotowałam!

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.talentme.pl oraz zawierania umów na odległość (ustnie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej)

I. Definicje

 • Sprzedawca/Usługodawca – Talent Me Sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Rzeźnicka 10/7, KRS 0000821860, NIP: 588-227-62-89 REGON: 220606880.
 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży, również na odległość, lub korzysta z innych Usług Sklepu Internetowego.
 • Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera Umowę Sprzedaży w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Towar – Kurs online dostępny w wersji elektronicznej i/lub szkolenie indywidualne lub grupowe realizowane stacjonarnie lub na odległość, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane w Sklepie Internetowym lub w formie ustnej w trakcie rozmowy z Klientem.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.talentme.pl , za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www www.talentme.pl.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w formie ustnej lub pisemnej, sprzedaży Produktów oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie www.talentme.pl dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@talentme.pl
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 7. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

III. Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 1. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.
 2. Produkty: e-booki, webinary oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej”, co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku PDF lub przesyłany pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres.
 3. Wszystkie Towary zapisane na nośniku materialnym, o ile oferowane w Sklepie Internetowym, są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski (Obecnie brak w sklepie).

IV. Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Regulamin plików „cookies” dostępny www.talentme.pl.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego możliwe było ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 5. Korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności zamieszczonej wyżej.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Stron Sklepu.
 8. Treść zawieranych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Klient nie może umieszczać na Stronie Sklepu treści bezprawnych.

V. Składanie i przyjmowanie Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, o ile Sklep Internetowy nie jest wyłączony z użytku, z powodu prowadzonych prac konserwacyjnych.
 3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 5. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 6. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
 7. Zamówienia szkolenia indywidualnego lub grupowego z testem predyspozycji Career Direct (znanym w Polsce potocznie pod nazwą Kompas Kariery) można dokonać na warunkach szczególnych opisanych na końcu regulaminu.

VI. Zasady dostarczania Zamówień.

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione w Sklepie Internetowym Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Towary mogą zostać dostarczone w następujący sposób:
  I. Pobranie ze Strony Sklepu – Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób:
  a. Po opłaceniu zamówienia adres www do pobrania Produktu zostanie przesłany na adres email Klienta. Pobrać Produkt będzie można maksymalnie 3 razy w ciągu 14 dni od daty zakupu.
  b. Przy wyborze opcji płatności „Przelew on – line” do dostawy należy doliczyć czas niezbędny dla zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu Internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).
 3. Produkty mogą zostać dostarczone również w formie załącznika bezpośrednio na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

VII. Zasady i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) zwolnione są z VAT. Cena podana na Stronie Sklepu przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 2. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę) na wyraźne życzenie Klienta wyrażone drogą mailową na adres: biuro@talentme.pl. Sprzedający do celów podatkowych nie potrzebuje po swojej stronie faktury, w związku z tym to Klient musi wyrazić wolę otrzymania dowodu zakupu, a Sprzedający ma obowiązek wystawić fakturę w terminie do 30 dni od zakupu.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  85 1140 2004 0000 3702 7966 2682.
 5. Numer konta jest podany na Stronie Internetowej i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
 6. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności: I. Przelew on-line z banku internetowego. i. W celu skorzystania z tej formy płatności Klient musi posiadać konto w banku internetowym. II. Przedpłata Przelewy24 i. Płatność musi zostać uregulowana za pośrednictwem systemu Przelewy24. Aby dokonać przedpłaty należy wybrać formę płatności Przelewy24. Po wybraniu opcji Przelewy24 Kupujący zostanie przekierowany na strony internetowe www.przelewy24.pl, gdzie będzie mógł dokonać wyboru banku, w którym ma konto i dokonać płatności lub będzie mógł dokonać płatności kartą. Jeżeli Klient nie dokona płatności on-line, wyjdzie ze Sklepu Internetowego lub straci połączenie ze stroną, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Jeżeli banku Klienta nie ma na liście, Klient nie może skorzystać z tej formy płatności. ii. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane. Zamówienie jest przekazywane do realizacji dopiero po wpłynięciu całej należności na konto firmy www.przelewy24.pl, która obsługuje płatności elektroniczne dla Sprzedawcy. iii. Regulamin świadczenia usług Przelewy24 jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VIII. Koszt dostawy

 1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 2. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy koszty dostawy wynoszą:
  i. W przypadku pobrania ze Strony Sklepu i/lub otrzymania Produktu w formie załącznika wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej – 0 zł;
 3. Koszty dostawy wyników testu predyspozycji Career Direct w formie PDF wynoszą 0 zł, w formie drukowanej – koszt dostawy wliczony jest już w cenę szkolenia. Wyjątek stanowi dostawa poza granice Polski. W tym wypadku koszt dostawy płaty jest dodatkowo po ustaleniu kwoty oraz przewoźnika z Kupującym. Więcej szczegółów na dole regulaminu.

IX. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, lub po ich otrzymaniu;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f. dostarczania prasy;
  g. usług w zakresie gier hazardowych.

X. Tryb postępowania Reklamacyjnego

 1. Produkty posiadają gwarancję Sprzedawcy (gwarant). Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na Stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Reklamacje powinny być składane pisemnie (listownie, faxem, e-mailem) na adres Sklepu Internetowego określony w postanowieniach wstępnych regulaminu lub na adres poczty elektronicznej alicja@wiarygodnyrozwoj.pl.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Do reklamacji oraz odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową w stosunku do konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących.

XI. Polityka prywatności

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności podawanie danych Klienta służy wyłącznie realizacji Zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Zamówienia jest Alicja Pawłowska prowadząca działalność pod firmą Talent Me Sp. z o.o., z siedzibą w Wejherowie (84-200), ul. Rzeźnicka 10/7, KRS 0000821860, NIP: 588-227-62-89 REGON: 220606880. Dane osobowe Klienta są przechowywane w systemie informatycznym Sprzedającego przez czas trwania procedury realizacji Zamówienia i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  ii. nie będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

XII. Zasady szczególne zakupu szkolenia z testem predyspozycji Career Direct® z całorocznym wsparciem (SZKOLENIE FASSET)

 1. Definicje i informacje podstawowe

Szkolenie „FASETT” – autorskie szkolenie talentowe z rocznym dedykowanym wsparciem trenera, opracowane przez Alicję Pawłowską, certyfikowaną trenerkę talentów dla Talent Me Sp. z o.o., której jest właścicielką.

2. Co zawiera szkolenie FASETT?

Szkolenie „FASETT” (z ang. Fast Active Strategic Effective Talent Training) obejmuje:

 1. test predyspozycji zawodowych Career Direct® (zwany potocznie Kompasem Kariery)
 2. omówienie wyników testu z Trenerem Talentów w formie szkolenia indywidualnego (do 5h zegarowych) wraz z rekomendacją Trenera w obszarze wyznaczonym przez Uczestniczkę / Uczestnika szkolenia
 3. wyniki testu predyspozycji w formie wydrukowanej oraz elektronicznej (udostępniane po omówieniu wyników)
 4. materiały dodatkowe: podręcznik „Kolejne Kroki” (wszelkie materiały przesyłane są Uczestnikom szkolenia na wcześniej podany adres pocztowy w terminie do 14 dni od wykonania testu predyspozycji, na koszt Spółki na terenie Polski i na koszt Uczestników poza granicami Polski)
 5. szkolenie online „Po Kompasie Kariery” udostępniane na platformie internetowej talentme.pl (dostęp najpóźniej od 1.11.2021)
 6. e-book z ćwiczeniami „Praca Marzeń” do pracy we własnym zakresie
 7. 7h zegarowych szkolenia indywidualnego, pod opieką Trenera Talentów, rozłożonego w czasie jak niżej:

1h – po 2 tygodniach od omówienia wyników testu Career Direct®

1h – po upływie kolejnych 2 tygodni

1h – po upływie 4 tygodni

1h – po upływie 4 tygodni

1h – po upływie 8 tygodni

1h – po upływie 12 tygodni

1h – po upływie 16 tygodni

 1. sesja pytań i odpowiedzi w formie transmisji internetowej 1 raz w miesiącu w zamkniętej grupie na portalu Facebook
 2. BONUS: Uczestnik/Uczestniczka szkolenia może skorzystać z propozycji promocji swojej osoby / swojej firmy na platformie Facebook na stronie prowadzonej przez Spółkę Talent Me Sp. z o.o. w formie 1 posta po zakończeniu całego szkolenia. Forma posta omawiana jest indywidualnie z każdym zdecydowanym Uczestnikiem. Spółka Talent Me może odstąpić od reklamy, gdy uzna, że Uczestnik / Uczestniczka Szkolenia swoim zachowaniem lub działaniem działa na szkodę Spółki, stoi w sprzeczności z ideami promowanymi przez w.w. Spółkę. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes Spółki. Bonus ma charakter niewiążący i od decyzji nie przysługuje odwołanie. Korzystając z promocji Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w ramach wspólnie określonych.
 3. Forma realizacji szkoleń:

Szkolenia odbywają się na odległość przez internet, za pośrednictwem programu Skype lub Zoom. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zapewnienia na czas szkolenia dobrego łącza internetowego, powyższych programów, słuchawek oraz cichego pomieszczenia. Szkolenie może być realizowane wyłącznie na odpowiednim komputerze umożliwiającym bezproblemowe połączenie. Niedopuszczalne jest łączenie się za pomocą telefonu.

 1. Terminy szkoleń i przeszkody

Terminy szkoleń ustalane są z góry wspólnie przez Trenera Talentów oraz Uczestniczkę / Uczestnika szkolenia, po omówieniu wyników testu. Zarówno Trener, jak i Uczestniczka/-nik szkolenia zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o niemożności przybycia na szkolenie w terminie umówionym, minimum 24h przed umówionym spotkaniem (wyjątek stanowią sytuacje losowe). W przypadku, gdy Trener Talentów lub Uczestniczka/-nik nie mogą stawić się na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaje wyznaczony wspólnie termin kolejny. Jeśli Uczestniczka/-nik nie zgłosi do 24 h przed szkoleniem swojej nieobecności godzina szkolenia przepada.

 1. Cena szkolenia „FASSET”

Cena szkolenia wynosi 2400 zł brutto w przypadku płatności rozłożonej w czasie przed każdym szkoleniem (650 zł płatne przed szkoleniem z testem predyspozycji w terminie niezwłocznym po zawarciu umowy na szkolenie oraz każdorazowo 250 zł przed kolejnym z 7 spotkań płatne w terminie do 7 dni przed spotkaniem).

Cena szkolenia wynosi 2000 zł brutto w przypadku płatności z góry za całość szkolenia, płatne niezwłocznie po zawarciu umowy na szkolenie.

 1. Zwrot opłaty za szkolenie

Zwrot całej opłaty za szkolenie możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy Uczestnik/Uczestniczka zgłosi wolę odstąpienia od usługi w terminie 14 dni od zawarcia umowy (ustnej/pisemnej) z zastrzeżeniem, że odstąpienie nastąpi ZANIM Spółka Talent Me dokona zakupu dedykowanego klucza do testu Career Direct®. Wynika to z faktu, że zakupiony klucz nie podlega zwrotowi, na co Spółka nie ma wpływu.

W przypadku odstąpienia od umowy PO zakupie klucza do testu, Spółka zwróci opłatę za szkolenie pomniejszoną o 150 zł (tj. o cenę klucza). W przypadku odstąpienia od umowy już PO otrzymaniu klucza przez Uczestników opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku płatności podzielonej (tj. 650 zł). Zwrotowi podlegają wyłącznie opłaty za kolejne spotkania w kwocie 250 zł każde, o ile odstąpienie od umowy nastąpiło nie później niż do 14 dni przed umówionym szkoleniem i opłaty te zostały dokonane.

W przypadku szkolenia opłacanego z góry: w przypadku odstąpienia od umowy PO zakupie klucza do testu PRZED jego otrzymaniem przez Uczestnika Spółka zwróci opłatę za szkolenie pomniejszoną o 150 zł (tj. o cenę klucza) czyli 1850 zł brutto. W przypadku, gdy Uczestnicy otrzymają klucze Spółka potrąci od wpłaconej sumy jak wyżej 650 zł brutto i zwróci 1350 zł. Kwota 1350 zł brutto może być jeszcze pomniejszona, gdy Uczestnik/Uczestniczka odstąpi od umowy w terminie późniejszym niż 14 dni przed umówionym kolejnym szkoleniem.

Z czego wynikają powyższe obwarowania? Spółka zakupuje klucz do testu na platformie zewnętrznej od firmy trzeciej. Nie może występować o zwrot opłaty za klucz. Dlaczego w przypadku odstąpienia od umowy po otrzymaniu klucza potrącana jest kwota 650 zł? Otrzymanie klucza do testu przez Uczestników równoznaczne jest z rozpoczęciem szkolenia i rozpoczęciem pracy Trenera prowadzącego szkolenie. Rezygnacja ze szkolenia po otrzymaniu klucza oznacza tyle samo, co nie stawienie się na szkolenie, które się rozpoczęło.

 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

XIII. Zasady szczególne zakupu szkolenia z testem predyspozycji Career Direct® bez rocznego wsparcia

(Wkrótce w sprzedaży)

Data opublikowania Regulaminu 25.01.2019, data aktualizacji 1.06.2021

 

Owocnego czasu i mnóstwa Wiarygodnej Inspiracji,

Alicja Pawłowska Talent.Trenerka